#3

7b14dfab9e4ae6af75d6929501ad8d2ejpgc3a1c854ae211662104ef27f8473ce88jpgfd3a0ba05babc2a8c8bce5901f5bf009jpg7f1fd7fc9db00a578b7e5c86713cc2cfjpg93b7d63f98ecf466a85f5246d39757ccjpgbigWall]

Projekt Anny Fryer dla pracowni architektonicznej Tatemono / Designed by Anna Fryer for Tatemono Architecture Studio