TATEMONO WALL przestrzeń/ sztuka/ design

Tatemono Wall jest wspólnym projektem warszawskiej pracowni architektonicznej Tatemono, którą tworzą Justyna Chmielewska i Anna Kowalczyk oraz zaprzyjaźnionych z nią artystów. To synteza sztuki konceptualnej – grafiki, malarstwa, instalacji przestrzennych – z użytkową – architekturą i designem. Choć w nazwie projektu zawarte jest słowo ‘wall’ (z ang. ściana) tak naprawdę jest to awangardowa aplikacja nie tylko na ścianę, ale również podłogę lub meble. Każdy projekt wykonywany jest przez artystę w porozumieniu z architektem na indywidualne zlecenie. Każdy jest inny, unikalny, sygnowany przez twórcę. Powstaje z myślą o konkretnej przestrzeni i dedykowany jest konkretnemu odbiorcy.

space/ art/ design

Tatemono Wall is a joint project of the Warsaw-based architecture practice Tatemono, established by Justyna Chmielewska and Anna Kowalczyk, and a group of associated artists. It is a synthesis of conceptual art and design. Although the name refers to ‘walls,’ the project is actually an avant-garde application for walls, floors and furniture. Each and every design is custom-made by an artist in cooperation with an architect. All are unique and signed by the artist. All are designed for a particular space, and customized for a particular recipient.

o nas / about

1fc844780969adb878dc9cd02e0eb116

Architektura jest pasją. Zawsze wyzwaniem, nigdy schematem.

Dążymy do tego by architektura TATEMONO była zbiorem rozwiązań, które są funkcjonalne, estetycznie spójne i opowiedziane unikalnym językiem. Inspiruje nas zarówno teraźniejszość, jak i przeszłość – kontekst historyczny, społeczny i kulturowy. Kreowanie przestrzeni dla innych wymaga uwagi i zaangażowania. Każdy nasz projekt jest konsekwencją wnikliwej analizy, którą łączymy z wiedzą, doświadczeniem zawodowym i wrażliwością artystyczną. Chcemy by współpraca z inwestorem była konstruktywnym dialogiem, pozwalającym na odpowiedzialne projektowanie z myślą o przyszłych użytkownikach. Napotkane ograniczenia mogą jedynie stanowić dla nas inspirację do twórczej pracy. W Tatemono zajmujemy się opracowywaniem projektów architektonicznych i urbanistycznych, w szczególności obiektów użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, biurowych oraz wnętrz prywatnych i komercyjnych. Współpracujemy ze sprawdzonymi biurami konstrukcyjnymi i instalacyjnymi. Uczestniczymy w całym procesie realizacyjnym inwestycji.

Architecture is passion: always a challenge, never a formula.

We aim for TAMTEMONO architecture to provide a range of solutions that are functionally and aesthetically consistent, and informed by a distinctive language. We are inspired by both present and past historical, social and cultural contexts. Focus and commitment are required to create suitable spaces for others. All our designs are the product of careful analysis combined with knowledge, experience and artistic sensibility. We seek a collaborative cooperation with owners, and a constructive dialogue that enables us to create buildings that are designed responsively for users and for members of the public. The constraints we encounter only give us more inspiration for creative work. Tatemono is an architectural and urban-design practice designing public facilities, residential and office buildings as well as interiors for both private and commercial use. Throughout all the designing phases we work closely with experienced civil engineering offices.

www.tatemono.pl

 

kontakt / contact:

TATEMONO Sp z o.o.
ul. Berezyńska 8/2 ; 03-904 Warszawa; Polska
@: tatemono@tatemono.pl;

 

zespół / team:

Justyna Chmielewska
@: justyna.chmielewska@tatemono.pl; tel.: + 48 501 781 770

Anna Kowalczyk
@: anna.kowalczyk@tatemono.pl; tel.: +48 503 046 624

 

NIP: 525 248 79 26; REGON: 14258131; KRS: 0000363870; KZ: 5000 PLN
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Konto: Pekao S.A. O/W_wa 06 1240 6250 1111 0010 3559 7987